по оригиналам
по переводам
Поиск стихотворения-оригинала
Поиск стихотворения-перевода

Лидия Койдула, стихотворение

0
0
сортировать по:
1
EI MA JÖUA
Kässid lindo sa: "Oh tulle...
без даты
1 мин.
55
0
0
0
0
0
0
0
2
EMMAJÖE KALDAL
Oh Emmajõggi, — ma jälle...
без даты
2 мин.
51
0
0
0
0
0
0
0
3
EMMASÜDDA
Üks paigake siin ilmas on...
без даты
1 мин.
53
0
0
0
0
0
0
0
4
HALLASTA JA KANNATA
Kui näed kusgil rõhhutud...
без даты
1 мин.
39
0
0
0
0
0
0
0
5
HEAD ÖÖD
Nüüd head ööd, mo armoke, ja magga rahhoga...
без даты
1 мин.
43
0
0
0
0
0
0
0
6
ISSAMA, USK, RAHWAS!
So issama, so usk, so rahwas...
без даты
2 мин.
51
0
0
0
0
0
0
0
7
ISSE TAHTSID
Ta watas minno otsa, silm pallus: ütle ja...
без даты
1 мин.
44
0
0
0
0
0
0
0
8
JA ÖUES ON KEWWADE
Ma seisan kassepu warjul...
без даты
1 мин.
37
0
0
0
0
0
0
0
9
JÄTTA JÄRRELE!
Kui üks haige rahho saab...
без даты
1 мин.
47
0
0
0
0
0
0
0
10
KADDUND
Külla wainul weike oja wolab...
без даты
1 мин.
44
0
0
0
0
0
0
0
11
KASSEPU
Kassepu, sa üksi seisad...
без даты
2 мин.
44
0
0
0
0
0
0
0
12
KEIK MUUTNUD
Kas üsna melest ärraläinud...
без даты
1 мин.
30
0
0
0
0
0
0
0
13
KEWWADE TULLIK
So riik on lõpnud, ränge talwe...
без даты
1 мин.
39
0
0
0
0
0
0
0
14
KINDEL POHHI
Kaks kaunist wenda tunnen...
без даты
1 мин.
36
0
0
0
0
0
0
0
15
KODU
Meil aiaäärne tänavas...
без даты
1 мин.
64
0
0
0
0
0
0
0
16
KUI ÖIS MIS ÖITSEB HEINAMAAL
Kui õis mis õitseb heinamaal...
без даты
1 мин.
42
0
0
0
0
0
0
0
17
KUI PÄWA KÄRRA AEGA
Kui päwa kärra aega...
без даты
2 мин.
37
0
0
0
0
0
0
0
18
KÜL TAHHAKS NAD!
Kül tahhaks nad sind heita...
без даты
1 мин.
41
0
0
0
0
0
0
0
19
LENDA!
Lenda lõo, lenda linno...
без даты
1 мин.
28
0
0
0
0
0
0
0
20
LOODA!
Kewadine öhk on jälle ärkand...
без даты
1 мин.
47
0
0
0
0
0
0
0
21
MA OLLEN MO ARMOKEST NÄINUD
Ma ollen mo armokest näinud...
без даты
1 мин.
34
0
0
0
0
0
0
0
22
MAILMALE ÄRRA ÜTLE!
Silm, ülless' taewa pole tõuse...
без даты
2 мин.
44
0
0
0
0
0
0
0
23
MIKS SA NUTAD
Miks sa nutad, lillekene...
без даты
1 мин.
40
0
0
0
0
0
0
0
24
MIS KAEBAD SA?
Mis kaebad sa, et polle aega...
без даты
2 мин.
36
1
0
0
0
0
0
0
25
MO ISSAMA ON MINNO ARM!
Mo issama on minno arm...
без даты
1 мин.
31
0
0
0
0
0
0
0
26
MO ISSAMA, NAD OLLID MATNUD
Mo issama, nad ollid matnud...
без даты
2 мин.
42
0
0
0
0
0
0
0
27
MÖTTED TOM-MÄEL
Waikselt sinno haual seisan...
без даты
3 мин.
47
0
0
0
0
0
0
0
28
NAD ON MO ARMOKEST PANNUD
Nad on mo armokest pannud...
без даты
1 мин.
33
0
0
0
0
0
0
0
29
NÄED KÖRGED PILWED
Näed körged pilwed lendwad...
без даты
1 мин.
28
0
0
0
0
0
0
0
30
NEIU KANGA JUURES
Laened läik'sid läbi ööd...
без даты
2 мин.
37
0
0
0
0
0
0
0
31
OH ARMASTA!
Oh armasta ni kaua kui sa jõuad...
без даты
3 мин.
39
0
0
0
0
0
0
0
32
OH RÄÄGI!
Oh räägi, lind puuoksal: kas...
без даты
1 мин.
33
0
0
0
0
0
0
0
33
ÖHTORAHHO
Pääw loja läin'd, ö eddeneb...
без даты
1 мин.
36
0
0
0
0
0
0
0
34
ÖHTUL
Öues armsast linnud laulsid...
без даты
1 мин.
28
0
0
0
0
0
0
0
35
PALLU ANDEKS
Kui olled mõnda hinge kurwastanud...
без даты
1 мин.
44
0
0
0
0
0
0
0
36
PITKALT KIGUB PADIKENE
Pitkalt kigub padikene...
без даты
1 мин.
48
0
0
0
0
0
0
0
37
PÜHAPÄÄWA KELLAD
Ei ma jöua ial meelest...
без даты
1 мин.
46
0
0
0
0
0
0
0
38
RAHHUTO
Mis teed, mo südda, mis tuksud...
без даты
1 мин.
41
0
0
0
0
0
0
0
39
SELTSIMEES
Kätkis jubba sull', söbber, tru seltsimehheks ma pantud...
без даты
2 мин.
24
0
0
0
0
0
0
0
40
SIND SURMANI!
Sind surmani kül tahan...
без даты
1 мин.
37
0
0
0
0
0
0
0
41
SO OMA SÜDANT
Miks tahad sa maailma...
без даты
1 мин.
29
0
0
0
0
0
0
0
42
SO PRIUST OLLID MATNUD
So priust ollid matnud...
без даты
1 мин.
48
0
0
0
0
0
0
0
43
TE LAHTI!
Te lahti, arm, nüüd omma süddant...
без даты
1 мин.
44
0
0
0
0
0
0
0
44
TERETAMINE
Argselt astub sinu ette...
без даты
1 мин.
49
0
0
0
0
0
0
0
45
ÜHT EESTILAULO
Mo issamaalt kaugel, kus sündinud...
без даты
1 мин.
28
0
0
0
0
0
0
0
46
UUS RAHHO
Ta jälle kewwadine illo koob...
без даты
1 мин.
29
0
0
0
0
0
0
0
47
WEEL HIILGWAD KÖRGES
Weel hiilgwad körges taewa külges...
без даты
1 мин.
32
0
0
0
0
0
0
0
Использование сайта означает согласие с пользовательским соглашением
Оплачивая услуги Вы принимаете оферту
Информация о cookies
Ждите...