по оригиналам
по переводам
Поиск стихотворения-оригинала
Поиск стихотворения-перевода

Лидия КойдулаSO OMA SÜDANT

Miks tahad sa maailma...
1 мин.
27
эстонский
Miks tahad sa maailma
Auu, kiitust otsida?
Kui pöhk nad pöörwad kõrwa
Töest iga tuulega.
So oma südant muuda
End' pühaks koeaks sa:
Sealt arusaamist nõua,
Mis kusgilt leia sa.

Kui õigust tegid, ärgu
Maailma tänu ön
Sull' olgo; parem tänu
So tegu ise on.
So kõrwa ika leidku
So wenna häda heal,
So süda lahti olgu
Ta walul' igal a'al!

Ja kui ei keegi aru
So hingenutust saa, —
Ei pea neid sa pölg'ma,
Seepärast wihkama;
Üht paika leiad ikka:
So oma südamet —
Sa, kuhu teistelt kõrwa
Wõid peita silmawet.

Kui mõistad õiget wiisi
Ta sõna kuulata',
Ta rikast wara pruki:
Tõest, õnsam oled sa
Kui rahwa hale meele
Ja rõõmukisa al!
So südames — seal oled
Sa õigel isamaal!
без даты предложить метку
Чтобы выполнить действие, пожалуйста, войдите или создайте аккаунт
Мне нравится !
Дать монетку!
Печать
В избранное
Жалоба

Аудио

К сожалению аудио пока нет...

Анализ стихотворения

К сожалению анализа стихотворения пока нет...

Отзывы

Написать отзыв
Чтобы выполнить действие, пожалуйста, войдите или создайте аккаунт
Поделиться :
Использование сайта означает согласие с пользовательским соглашением
Оплачивая услуги Вы принимаете оферту
Информация о cookies
Ждите...